Cazzola, M., Sarzi-Puttini, P., Buskila, D. and Atzeni, F. (1) “Pharmacological treatment of fibromyalgia”, Reumatismo, 59(4), pp. 280-291. doi: 10.4081/reumatismo.2007.280.