Atzeni, F. and Sarzi-Puttini, P. (1) “Early rheumatoid arthritis”, Reumatismo, 59(2), pp. 100-117. doi: 10.4081/reumatismo.2007.100.