Cazzola, M., P. Sarzi-Puttini, D. Buskila, and F. Atzeni. 1. “Pharmacological Treatment of Fibromyalgia”. Reumatismo 59 (4), 280-91. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2007.280.