Atzeni, F., and P. Sarzi-Puttini. 1. “Early Rheumatoid Arthritis”. Reumatismo 59 (2), 100-117. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2007.100.