CAZZOLA, M.; SARZI-PUTTINI, P.; BUSKILA, D.; ATZENI, F. Pharmacological treatment of fibromyalgia. Reumatismo, v. 59, n. 4, p. 280-291, 11.