Cazzola, M., Atzeni, F., Boccassini, L., Cassisi, G., & Sarzi-Puttini, P. (2014). Physiopathology of pain in rheumatology. Reumatismo, 66(1), 4-13. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2014.758