Atzeni, F., & Sarzi-Puttini, P. (1). Early rheumatoid arthritis. Reumatismo, 59(2), 100-117. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2007.100