[1]
Cazzola, M., Sarzi-Puttini, P., Buskila, D. and Atzeni, F. 1. Pharmacological treatment of fibromyalgia. Reumatismo. 59, 4 (1), 280-291. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2007.280.