[1]
Atzeni, F. and Sarzi-Puttini, P. 1. Early rheumatoid arthritis. Reumatismo. 59, 2 (1), 100-117. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2007.100.